Intresse in het DSC

Studie

De meeste leden van het DSC studeren aan de Technische Universiteit Delft, Hogeschool INHolland Delft of aan de Haagse Hogeschool TIS Delft. Ook zijn er een aantal leden die studeren aan een andere universiteit of hogeschool. Het niveau van de studies is hoog en vereist dan ook een enthousiaste inzet. Om dit te bereiken word je als eerstejaars op het DSC gestimuleerd om het verenigingsleven goed te combineren met studeren. Je studie is de reden dat je naar Delft komt en daarom wordt het belang van goed studeren bij het DSC extra benadrukt. Activiteiten worden bij het DSC dan ook altijd om de tentamenperiodes heen gepland.

Bindend Studie Advies

Sinds september 2009 hanteert de TU Delft voor vrijwel alle bacheloropleidingen een bindend studieadvies. Dit houdt voor de eerstejaars in dat ze minimaal 45 punten (drie kwart van het eerste jaar) moeten halen.

Uit de resultaten van afgelopen jaren is goed te zien dat het combineren van een verenigingsleven samen met het behalen van je BSA erg goed mogelijk is, mede dankzij de hulp die je krijgt bij het DSC van onze 'Eerstejaars Begeleiding Commissie' (EBC). We kunnen met trots zeggen dat, procentueel gezien, eerstejaars bij het DSC hun BSA vaker halen dan de gemiddelde TU student! Bovendien is gebleken dat het percentage eerstejaars dat stopt met zijn of haar studie onder leden van het DSC lager ligt dan onder alle TU studenten.

De eerstejaars begeleidings commissie

De EBC, bestaande uit 6 ouderejaars studenten, helpt de eerstejaars met het maken van een goede studiestart in Delft. Deze commissie houdt zich een jaar lang bezig met studie gerelateerde activiteiten voor de nieuwe eerstejaars. Zo regelt de EBC onder andere de volgende activiteiten:

Time-management cursus

Het studeren op een universiteit is voor veel eerstejaars anders dan ze gewend zijn. Zo worden elke periode nieuwe vakken gegeven en is de aanwezigheid bij deze vakken vrijblijvender. Maar ook het drukke studentenleven is voor veel eerstejaars nieuw. Om ervoor te zorgen dat het studentenleven goed gecombineerd wordt met het studeren wordt er aan het begin van het jaar een time-management cursus gegeven. Hierin wordt uitgelegd wat de beste studeermethoden zijn, hoe het studentenleven gecombineerd kan worden met studeren en hoe efficient met tijd omgegaan kan worden.

Informatieve tour

Aan het begin van het jaar krijgen de eerstejaars een tour door de TU Delft wijk langs belangrijke locaties. Deze tour gaat onder andere langs de universiteitsbibliotheek, de studie- en stilteruimtes, de tentamenzalen en de studieadviseurs.

Actieve mentorbegeleiding

Elke eerstejaars wordt ingedeeld in een mentorgroep met twee ouderejaars studenten die dezelfde studie volgen. Deze ouderejaars fungeren als mentor en kunnen gedurende het jaar alle vragen beantwoorden wat betreft studie en verenigingsleven en de eerstejaars attenderen op deadlines en verplichtingen. Ook zullen er bijeenkomsten zijn gedurende het jaar zodat de mentoren een idee krijgen van de studievoortgang van de eerstejaars, zodat, waar nodig, de eerstejaars extra geholpen kunnen worden.

Eerstejaars studieboekjes

Het DSC heeft met de ouderejaars studenten een hele hoop kennis in huis over elke studie. Deze kennis is in samenwerking met de studieadviseurs gebundeld in studieboekjes. In de studieboekjes wordt overzichtelijk alle belangrijke informatie weergegeven, zodat die op elk moment kan worden geraadpleegd.

Computercursussen

Omdat op de TU en Hogeschool veel gewerkt wordt met specifieke computerprogramma's zoals Photoshop en InDesign, organiseert de EBC computercursussen voor dergelijke programma's. Op deze manier zal je de programma's nog sneller onder de knie hebben en hoef je niet zelf alles uit te pluizen!

Contact

Delftsch Studenten Corps
Phoenixstraat 30
2611AL Delft
info@dscowee.nl
06 83598009

Social Media

Facebook Instagram

Handige Links

delft.corps.nl

OWee.nl

TUDelft.nl